Getting Scouted

05. 04. 2018 - 05. 05. 2018

Galerie: Art Space NOV
Město: Pardubice
Stát: Česká republika

Výstava Getting scouted představuje díla jedenácti studentů z malířského ateliéru, vedeného na Akademii výtvarných umění v Praze, Vladimírem Skreplem a Janem Šerých. 

Komiksová okna v podobě samostatných zvětšených tisků procházejí, přerušována tokem jiných obrazů, celou instalací. Název jedné z epizod tohoto komiksu - Getting scouted - se stal i názvem celé výstavy. Komiksy Martina Lacka, upoutávající charakteristickou „osmi bitovou“ estetikou, mohou být vnímány jako ukázka svěží low-fantasy, ale také čtena jako archetypální vyprávění o transformaci jedince.

Hrdinka, na začátku se ještě nacházející v neindividualizované krajině dětské fantazie, prosté nebezpečí a omezení, sestupuje na Zem hledat úspěch a naplnění. Záhy ale upadá do osamění, které je spolu se sestupující nocí symbolickou smrtí, nutně předcházející znovuzrození a uvolnění skrytých reservoárů energie.

Vysoká škola umění, se všemi svými rituály, zahrnujícími přijímací a diplomovou zkoušku, ale také právě ateliérovou výstavu, se dá v civilní rovině (a při všeobecném úpadku přechodových rituálů) chápat právě jako prostor k naplnění takovéto transformace.

Do češtiny těžko přeložitelné „getting scouted“ vyjadřuje snahu být nalezen (v základní dějové lince komiksu asi „lidmi od módy, od reklamy…“). Na místě je rovněž mimoděčný odkaz ke stopování skautskému. Podle klasického výkladu přechodového rituálu je hledanou kořistí nový, očištěný a svobodný jedinec. Celá komunita, stejně, jako jedinec samotný posuzuje, zda byl úkol úspěšně naplněn. A zda byla naplněna jeho podmínka, totiž seznámení se se smrtí a dotknutí se limitu schopností daného jedince.

Výstava zahrnuje díla méně než poloviny z celkového počtu studentů malířského ateliéru. Vzhledem k principu instalace byla vybrána převážně malířská díla (řada talentovaných studentů tohoto ateliéru se ve své tvorbě pohybuje v jiných médiích). Je zde navrhnut pohled na malířské zobrazení, jako bezděčné ilustrování základního, stále se vracejícího příběhu, bez ohledu na autory deklarované významy.

Pořadí komiksových oken vychází z Lackovy předlohy, příběh může být ale, v konstelacích s dalšími vystavenými obrazy, čten i pozpátku, zdola nahoru a dalších směrech. Výstava je tedy oslavou principu hledání autorovy individuality (symbolicky pod zemí), jejímuž stopování může napomoct i návštěvník výstavy.

Aleš Zapletal

Vystavující umělci: Martin Lacko, Klára Čapáková, Klaudie Hlavatá, Matouš Hrbek, Ester Knapová, Rudi Koval, Matyáš Maláč, Michal Rapant, Štěpán Rubáš, Anna Štefanovičová, Markéta Štefková.

 

Michal Rapant (c) Copyright 2023 · All rights reserved.
Created by DavidKrenek.cz
"Close slideshow" button.